SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

МЕГА МОЛ СОФИЯ ОТВАРЯ ВРАТИТЕ СИ ЗА FACE TO FACE РЕКРУТЕРИТЕ НИ

14/02/2018 – SOS Детски селища България продължава кампанията под надслов „Една прегръдка не топли цял живот“ за привличане на SOS Приятели – дарители с редовни месечни дарения. Кампанията разчита на канала Face to Face (лице в лице), при който екип от наши представители (рекрутери) се среща с потенциални дарители, разказва им за дейността на SOS Детски селища и ги кани да се регистрират като SOS Приятели. В периода от 16 февруари до 1 март 2018 г. нашите представители ще бъдат в Мега Мол София.

Кампанията цели да набере средства за ежедневната грижа за над 500 деца и младежи от програмите на организацията. Това са:

  • Децата в SOS приемните семейства в София, Перник и SOS Детско селище Трявна
  • Младежите от SOS младежките домове в София и Велико Търново
  • Децата и младежите от SOS малките семейни домове във Велико Търново и Габрово
  • Младежите, подкрепяни чрез Програмата „Начало на самостоятелен живот“
  • Децата, които са в риск да бъдат разделени от своите родители и които подкрепяме чрез центровете ни за обществена подкрепа в София, Велико Търново, Перник и Габрово

Тези деца и младежи имат нужда от всекидневна подкрепа, затова и месечното дарение е най-добрият начин да получат дом и семейство. Даренията се правят на място, посредством електронна платежна система за автоматични месечни дарения. В рамките на тази кампания не се приемат пари в брой. Регистрацията става с помощта на таблет.

След първоначалното дарение, всяко следващо дарение се извършва автоматично всеки месец на същата дата, на която е направено първото, и е на същата стойност. Дарителят може по всяко време да се откаже, или да промени стойността на дарението си чрез нова регистрация. По време на кампанията нашите представители ще бъдат на територията на град София.