SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Кризата в Украйна – нашият отговор

14/03/2022 – „Ние сме на страната на децата. Искаме те да растат без омраза.“ – Серхи Лукашов, национален директор на SOS Детски селища Украйна.

Ние от SOS Детски селища България също сме на страната на децата и тъй като ескалиращите военни действия в Украйна излагат на риск живота на много деца, предприехме следните мерки:

  • Мобилизирахме всички наши налични ресурси за помощ на колегите от SOS Детски селища Украйна и бежанците от войната в Украйна;
  • Поддържаме тесен контакт с колегите от Международната организация SOS Children’s Villages International и SOS Детски селища Украйна, както и с регионалния офис на организацията;
  • Предложихме на националния директор на SOS Детски селища Украйна настаняване в българските програмни звена на деца и приемни семейства от услугите ни в Украйна;
  • Готови сме в партньорство с българското правителство да приемем в двете си SOS детски селища в Дрен и Трявна майки с малки деца/ семейства с малки деца, бягащи от войната в Украйна. Имаме готовност за настаняване в: 1 къща в Трявна – 8 места / 2 семейства (майки) с деца; 5 къщи в Дрен – по 9 места / 2 семейства (майки) с деца; 1 къща в Дрен – 4 места / 1 семейство (майка) с деца; Общо 66 места за настаняване или около 15 семейства (майки) с деца. И в двете населени места има училища до 8 клас, в които децата могат да бъдат записани.
  • В партньорство с органите по закрила в България сме готови да приемем в резидентните си услуги и приемните семейства, които подкрепяме непридружени деца-бежанци от Украйна;
  • Всички наши консултативни услуги са готови да информират, консултират и придружават бягащи от войната украински граждани.

ЦОП „Шанс“ София – Социален работник, психолог – 0885 999 711, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа.

ЦОП Велико Търново – Социален работник, психолог – 0879 532 892, всеки работен ден от 10.00 до 16.30 часа.

ЦОП Перник – Социален работник, психолог – 0887 778 018, всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа.

ЦОП Габрово – Социален работник, психолог – 0877520062 и 066/830043, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа

ЦОП Трявна – Социален работник, психолог – 0879 532 888, всеки работен ден от 9.00 до 15.30 часа.