SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Кошница с цветни сърца

29/01/2024 – На 26 януари 2024 година втора среща на новоучредения Клуб на приемните родители в Русе събра дванадесет родители, две деца, специалисти от Областния екип по приемна грижа. Разбира се – и нас, приятелите им от SOS Детски селища България.

Вече знаехме различни истории от професионалния им път, бяхме чули през колко трудности преминават повечето от тях, приели да се грижат за специални деца. Искахме да осветлим отвътре тази грижа – през преживяванията и усещанията на техните деца. Носехме кошница с книжни цветни сърца. И когато всеки избра сърце, докосващо се по цвят до приемното му дете, когато написа името му и го „нарисува“ с думи, кошницата натежа, промени се, превърна се в необикновена кошница. Събра в себе си емоционалната стойност на приемната грижа в Русе. Светна с цветовете и имената на трудни, различни, отхвърляни и  непоискани преди деца, които днес имат привилегията да бъдат дните и нощите на тези приемни родители. Изпратихме я към кмета на града, не просто подарък, а напомняне за смисъла и цената на приемната грижа.

И се отвори разговор, в който темите водеха нови теми. Какво е да се грижиш за дете с тежко увреждане, доколко си или не си в мрежа за подкрепа, подкрепя ли те мрежата за подкрепа или те омотава, как устояваме на съжалителните външни погледи и предизвикателното поведение на приемните деца? Кога  приемната грижа ще бъде призната официално за професия? Кога ще се излезе от безвремието на дългите настанявания без посока – нито към осиновяване, нито към връщане при биологичните родители? Въпроси, които парят. Въпроси, които висят от години. И сред въпросите – порасналите вече приемни деца с цветни сърца.

Потърсихме и ония моменти, заради които приемните родители продължават да са такива, въпреки трудността и разочарованията. Всеки си „взе“ от емоционалния балсам на усещането за признание. Разделихме се с договорена дата за среща през  февруари, с чаша кафе и надежда. И с мисълта в главата ни, че опитът на приемните родители може и трябва да бъде показван, разказван, ценен.

Албена Добрева

SOS Детски селища България