SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Конференция „Бъди промяната”

26/06/2019 – На 12 и 13 юни в Букурещ се състоя конференцията „Бъди промяната. Партньорство за подобряване прехода от алтернативна грижа към независим живот“. Конференцията беше организирана от Международната организация SOS Детски селища и е част от проекта „Готови за самостоятелност“.

В нея взеха участие страните от Проекта. Главен акцент беше поставен върху младежкото участие. Младежи, имащи опит в алтернативна форма на грижа, участваха във всички панелни сесии като представиха и изказаха своята гледна точка. Самите те подготвиха и направиха кратки тематични обучения и участваха с мнението си в оформянето на документ „Бъди промяната“ – чиято основна цел е да подобри подкрепата за младежи, напускащи алтернативна грижа на европейско ниво.

От България в Конференцията взеха участие представители на Сдружение SOS Детски селища България, УНИЦЕФ, както и от община Велико Търново.

 

X