SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Когато зад всяко число, стои съдба на дете…

20/08/2019 – SOS Детски селища България осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на деца, лишени от родителска грижа и деца в риск да загубят закрилата на своите родители. За първите шест месеца на 2019 г. сме подкрепили:

118 деца в приемни семейства

71 приемни семейства

69 деца и младежи в Младежките ни домове и чрез програма „Начало на самостоятелен живот“

281 деца и 287 родители са подкрепени, за да не се разделят и да се грижат по най-добрия начин за децата си.

Разбира се, всичко това не би било възможно без помощта на нашите дарители, партньори и съмишленици. БЛАГОДАРИМ ВИ!