SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Когато търсим нови пътеки, нека имаме с нас ПЪТЕВОДИТЕЛ

13/02/2023 – За своята петнадесетгодишна история, SOS Консултативният ни център (Център за обществена подкрепа) във Велико Търново има много извървяни пътеки. И трудни, и предизвикателни. През 2022 г. поехме по нова, непровървяна досега – пътеката на половото възпитание на децата от 4 до 14-годишна възраст.

И ето от 10.02.2023 г. имаме пътеводител – „ПЪТЕВОДИТЕЛ В СВЕТА НА ПОЛОВОТО ВЪЗПИТАНИЕ И КУЛТУРА“, наръчник за работа с професионалисти  и деца. Той беше представен в Окръжна библиотека „П.Р.Славейков във В.Търново пред аудитория с колеги – професионалисти, съмишленици, родители, студенти от Иванина Анчева – доктор по психология и психолог в Центъра.

С гордост споделям думите на  Весела Банова – психоаналитик и доктор по социология.

 „Впечатлена съм и препоръчвам наръчника на Иванина Анчева. Тя  запознава родителите и професионалистите с особеностите на детската сексуалност, която съществено се различава от тази на възрастните и развитието й при децата в предучилищна, начална училищна възраст и при тийнейджърите. Разяснява  разликата между пол и сексуална ориентация. Предлага примерни упражнения за групова работа с деца по изключително важни теми.

Пътеводителят е написан с ясен и внимателен език. Той дава и на родителите, и на специалистите подходящи думи, за да могат да говорят на децата за телата им по подходящ начин. Основната идея е, че трябва да придружаваме детето, чието тяло се променя, докато то расте. Този пътеводител помага за това – детето, което расте, което става тийнейджър и юноша да е подкрепено да изгради ясна представа за своето тяло, като нещо ценно и неприкосновено.

Пътеводителят за полова култура и възпитание е ценен помощник на родителя и специалиста, които могат да помогнат на детето да се чувства по-удобно в тялото си, да изпитва уважение към него, както и към телата на другите хора. Формирането на уважение към собственото тяло и тялото на другя, мъж или жена, образува сърцевината на това, което наричаме полово възпитание и полова култура.

Да поздравим Иванина Анчева за идеята, за хъса да провокира и отстоява детските права на правилно поднесена информация, на възможност за едно сигурно пространство, в което да говорят, да намират думи  и разбиране относно случващия се процес на израстване.

Росица Димитрова, директор на Дирекция социални дейности и здравеопазване в община В. Търново и Иван Христофоров, директор на Програма SOS Детско селище В.Търново- Габрово- Трявна поздравиха сърдечно младата авторка. Нейният труд е базата, с която стартира новата ни социална услуга – МОБИЛЕН СОЦИАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОЛОВА КУЛТУРА И ВЪЗПИТАНИЕ .

Предстои представяне на наръчника и в град София.

Да си пожелаем отново успех, защото и сега, и по този път, тръгваме в името на  децата.