SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Класните ръководители – вече запознати с проект „Светулка“

11/03/2019 – Класни ръководители от 12 училища в цялата страна бяха запознати с пилотното Ръководство по правата на децата и превенция трафика на деца за сексуална експлоатация по проектa „Светулка“. На специално организираните срещи преподавателите от всяко училище споделиха за случаи на трафик или насилие над деца, с които са се сблъсквали.

„Децата знаят какво представлява трафикът на хора и за наша изненада се оказа, че те знаят повече, отколкото предполагахме. Усилията ни трябва да бъдат насочени към това да ги научим да се доверяват на възрастните, на родителите си, на учителите и да споделят за опасните ситуации, в които попадат, особено тези, които са свързани с изграждането на приятелства в тийнейджърска възраст“ – сподели Нина Тодорова от екипа на проект „Светулка“.

Всички преподаватели бяха убедени в необходимостта темата за трафика на деца да бъде застъпена и обсъждана с учениците в училище. В периода до месец юни в 12 училища ще се проведат занимания с учениците от 4 до 7 клас по предоставеното Ръководство, което ще даде възможност на децата да получат познания и да развият умения за разпознаване на опасните ситуации и хора. След като приключат заниманията с децата, класните ръководители ще изпратят обратна връзка със своите впечатления от работата по темата, за да се допълни и обогати Ръководството с опита на професионалистите, които пряко работят с децата. В края на проекта цялостната програма за работа с деца по превенция на трафика ще бъде предоставена на МОН, за да се включи в учебната програма за всички учебни заведения в България.

Екипът на проект „Светулка“ сърдечно благодари на всички директори и преподаватели от пилотните училища за ангажимента, проявената активност и стремеж да работят с децата по тази изключително важна тема!

Училищата, в които беше пилотирано Ръководството, са:

ОУ „Д-р Петър Берон“ с. Дебелец

ОУ „Иван Вазов“ Габрово

СОУ „Христо Ботев“ гр. Балчик

ОУ „Алеко Константинов“ Перник

ОУ „Д-р Петър Берон“ Пловдив

ОУ „Юрий Гагарин“ Сливен

ОУ “Тодор Kаблешков“ София

СУ „Христо Смирненски“ Стара Загора

ОУ “Антон Страшимиров“ Бургас

ОУ „Св. Кирил й Методий“ Пазарджик

ОУ „Иван Вазов” Русе

ОУ „Проф. Пенчо Райков“ Трявна

X