SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Здравето на децата

28/10/2019 – На 15 октомври в голямата зала на SOS Детско селище Трявна бе проведена среща с представители и студенти на Медицинския университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ в гр. Варна. Успешно се реализира една добра традиционна практика на сътрудничество с цел промотиране на социалните услуги, предлагани от нас, както и на специалностите в Медицинския университет.

Гостите бяха запознати със структурата, дейностите и услугите на Програма SOS Детско селище Велико Търново-Габрово-Трявна, представени от Директора на програмата – г-н Иван Христофоров, бяха запознати също така със спецификата на работата с потребители от общността и маргинализираните групи, както и значимостта на консултациите от специалисти по отношение на здравната грижа.

От своя страна зам. директора на филиала на медицинския университет във Велико Търново – Даниела Тасева акцентира върху обучението на студенти по специалностите от регулираните професии „Медицинска сестра“ и „Акушерка“, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и възможностите за тяхната бъдеща реализация, не само в болнични заведения, но и в институции за работа с деца.