SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Как прилагаме травма ориентиран подход в грижата в SOS Семейните ни домове в София?

28/02/2023 – Как прилагаме травма ориентиран подход в грижата в SOS Семейните ни домове в София? Променихме ли фокуса от „Какво не е наред с теб?“ до „Какво се случи с теб? “ Станахме ли по-чувствителни към проявленията на преживяната травма при младежите, за които се грижим?

На тези въпроси се опитахме да отговорим по време на обучението за екипите на SOS Семейните домове София с фокус Травма ориентиран подход в грижата. Обучението беше проведено на 24 февруари 2023 г. в заседателната зала на Националния офис на Сдружение SOS Детски селища България, а темата провокира освен емоционален отговор на лични травматични преживявания от страна на участниците, така и задълбочени дискусии и споделяне на подходи за работа с деца в алтернативна грижа.

Обучението беше проведено от ръководителя на SOS  Обучителния център Нина Тодорова и съобучителя Изабела Христова. Оценката на тяхната работа да поднесат темата креативно и интересно разбираме от самите отзиви на обучените специалисти:

„Когато разгледахме случая в екип и чух мнението на колегите си дадох сметка колко още ресурси съществуват, които мога да включа и използвам, за да подкрепя още по пълноценно девойката, на която съм координиращ възпитател. Осъзнах  колко много постигнахме с нея…“

 

Методиката, използвана в това обучение, е по проект „Сигурна среда, успяващи деца“, който изпълнявахме в рамките на две години и макар че проектът приключи продължаваме да работим по травмата.

 

 

 

 

 

X