SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Информационна среща по проект „ЗАЕДНО“

  13/06/2023 – На 30 май 2023 г. в София се проведе информационна среща по проект „ЗАЕДНО: Партньорство с деца и младежи за по-добро реализиране на техните права при преодоляване на кризисни ситуации като Ковид-19 и други извънредни обстоятелства“

По време на срещата бяха представени постигнатите резултати и дейности по проекта до този момент:

Децата Георги и Галя, членове на Детския консултативен съвет, активно участваха в нашето събитие, като проведоха игра с публиката, задавайки въпроси на тема правата на децата и детско и младежко участие.

Акцент беше поставен върху предстоящите задачи и дейности:

  • Заснемане на видео на тема „Агресията в училище“ – тема, излязла като водеща от направеното проучване
  • Обучения на деца и младежи на тема „Детско и младежко участие“;
  • Онлайн обучителен модул за професионалисти;
  • Обучение за обучители: през септември София и SOS Детски селища България ще бъдат домакини на въпросното обучение, което ще преминат координаторите детско и младежко участие и менторите от четирите държави участници в проекта;
  • Обучение за обучители на връстници: от своя страна координатор детско и младежко участие ще обучат младежите, участващи в младежкия консултативен съвет, как да предоставят обучение на свои връстници;
  • Национални обучения: в края на годината ще стартират обучения от връстници за връстници, при които преминалите през обучението млади хора ще поемат своята роля на обучители и ще представят темата за детското и младежко участие пред свои връстници от цялата страна, за да ги мотивират и ангажират в процесите на укрепване и насърчаване на детското и младежко участие.

Също в края на годината ще стартира и разработването на онлайн обучителния модул за професионалисти, които работят с деца, чиято цел ще бъде да осигури нужните инструменти за постигане на високо ниво на детско участие. Чрез това онлайн обучение нашата цел ще бъде също така и укрепване капацитета на институциите да работят в сътрудничество с деца по важни за тях обществени теми.