SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Информационна среща по проект „Сигурна среда за уверени деца“

07/02/2020 – На 2 декември се проведе информационна среща по проект „Сигурна среда за уверени деца: Въвеждане в различните форми на алтернативна грижа на практики за работа с деца, съобразени с преживяна травма“. По време на срещата бяха представени целта, дейностите, екипа и планираните резултати на проекта. Бяха разгледани и основните заключения от проведеното проучване сред млади хора, израснали в грижа, както и професионалистите, които работят с тях.

Общо 234 души попълниха двете анкети и споделиха своя личен опит, познания и умения за работа с деца, преживели травма. Проучването и резултатите от него бяха разработени и обобщени от британския Център за върхови постижения в грижата и закрилата на деца (CELCIS) на Университета Стратклайд в Шотландия.

Целта на проучванията беше да събере информация за професионалната подготовка, умения, познания и потребности от допълнителна експертиза на работещите с деца в грижа по отношение на подкрепата към деца, преживели травма и грижите към тях като цяло.

Участниците в срещата бяха единодушни, че проектът ще даде възможност на полагащите грижа и професионалистите, които работят с деца в грижа, да повишат своя капацитет за работа с деца, преживели травма и ще помогне за преодоляването на последиците от нея.

Доклад от проучването по проекта ( на английски език) може да свалите оттук,

а запис от информационната среща да гледате тук.