SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

„И аз ще играя“ – Избери ни, за да помогнеш

18/11/2019 – За 11-а поредна година Райфайзенбанк открива набирането на средства в подкрепа на 23 каузи, част от дарителската кампания „Избери, за да помогнеш“ 2019. Фокусът на селектираните през тази година проекти е върху иновациите в медицината и образованието, навременната профилактика и лечение на редки болести при деца и възрастни, подкрепата за самотни възрастни хора и за деца с психични заболявания и физически увреждания, съхраняването на българското културно наследство, както и опазването на българските гори и биоразнообразие.

Ние участваме с проекта „И аз ще играя“. Всяко дете изпитва удоволствие да играе, да общува, да твори. Всички деца имат еднакво право на това, но има деца, които не могат да изпитат радостта от детството. Нужна е подкрепа! При много от децата, преживели травма в ранно детство, се наблюдават признаци за психично страдание или заболяване, изразяващи се в предизвикателно поведение, агресивни прояви, самонараняване, изолираност, необщителност, депресивни състояния,  изблици на гняв. Ако тези деца получат адекватна специализирана подкрепа, биха могли да минимизират последиците от травмата. Ранното диагностициране и навременна рехабилитация пък могат значително да подкрепят децата с физически увреждания – ако не да бъдат напълно излекувани, то поне да изградят компенсиращи увреждането модели, които да им позволят да водят пълноценен живот.

Често  семействата с такива деца се усещат неподкрепени, неразбрани в трудната ситуация, в която се намират. За да може да бъде осигурена добра грижа за детето, семейството трябва да усеща, че не е само и че има възможност да осигури развитие на своето дете. Понякога семейството не може да приеме, че детето има заболяване, не търси помощ, проблемите се задълбочават. Деца от такива семейства биват насочени към нас заради „проблемно“ поведение. Необходима е целенасочена работа със семейството за осъзнаване, разбиране и приемане на заболяването.

Проектът „И аз ще играя“ е насочен към подобряване на живота на деца с психическо страдание и/или физическо увреждане. Целта му е да предложи специализирана професионална помощ, съответстваща на нуждите на децата и да подкрепи семействата им в грижата за тях. Можете да подкрепите проекта ни тук.

 „Вече 11 години продължаваме да правим историите по-добри с дарителската ни инициатива „Избери, за да помогнеш“. Подкрепихме с близо 3 млн. лв. над 140 организации за реализирането на 257 проекта. Надяваме се, че и през тази година ще продължи тенденцията за все по-голяма ангажираност към каузите в кампанията както от страна на служителите, така и от широката общественост. Хората имат доверие в „Избери, за да помогнеш“ заради дългогодишната история на кампанията, мащаба и прозрачните резултати. Инициативата е достъпна възможност да проявим съпричастност с нуждаещите се“ – каза Оливер Рьогл, председател на УС на Райфайзенбанк.

Традиционно най-много средства в дарителската кампания се набират от банката и служителите на Групата Райфайзен в България, като през последните години нарастват броят и делът на дарения от широката общественост, които бяха удвоени през 2018 г. спрямо предходната кампания.

Дарение за избрания проект може да се направи лесно чрез модерната платформа izberi.rbb.bg и опцията „Дари с банкова карта“ – линк към виртуалния ПОС терминал се намира под всеки отделен проект, включен в кампанията, като е необходимо единствено въвеждането на данни за картата и избор на сума за дарение. Другите опции за подкрепа на каузите е през RaiMobile, Райфайзен Онлайн или с банков превод директно по сметката на съответната организация.