SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Хигиена и хигиенни навици

05/01/2020 – На 29 януари в SOS Центъра ни за обществена подкрепа в Трявна се проведе беседа на тема „Хигиенна и хигиенни навици“. В нея се включиха родители, потребители на центъра, които бяха запознати от нашия екип с темите, свързани със спазване на личната хигиена и хигиенната в дома. Повдигнати бяха множество въпроси, касаещи детската хигиена, споделена беше информация за болестите, резултат от липсата на хигиенни навици.

В края на беседата участниците си признаха, че са получили много полезна и непозната за тях информация, която биха използвали в ежедневието си и това на децата си.

X