SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Грижа, уважение и сигурност в SOS Детско селище Дрен

06/06/2022 – Все повече семейства с малки деца намират своя временен дом в SOS Детско селище Дрен. Към момента в него са настанени общо 58 души, бягащи от войната в Украйна – сред тях предимно жени с малки деца.

В рамките на детското селище децата в предучилищна възраст имат възможност да посещават SOS детския ни център „Дренчета“, но също така посредничим и с местното училище, където да бъдат записани по-големите през следващата учебна година. Освен това, малчуганите могат да участват в различни занимания и инициативи, които организираме съвместно с ДренАрт –  арт-работилници, кино-прожекции и множество игри. Планирали сме различни инициативи през лятото, които целят успешната им адаптация и интеграция в местната общност.

Разбира се, освен на директна помощ, семействата могат да разчитат и на психотерапевтична подкрепа, както и на посредничество пред други институции, работодатели, медицински специалисти.

Предстоят осем настанявания в SOS Детско селище Трявна, както и осем настанявания в София. Грижите към всички тях са възможни благодарение на сътрудничеството ни с международната организация SOS Детски селища и целевото финансиране за подкрепа на бежанците от Украйна, което получаваме от тяхна страна.