„Емоциите – спътник за цял живот“ -SOS Детски селища България

SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

„Емоциите – спътник за цял живот“

09/11/2017 – Стартира благотворителната кампания на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш“. Кампанията се провежда за 9 поредна година и ще подкрепи областите: здравеопазване, социална сфера, култура и образование, опазване на околната среда. В нея участват 22 обществено-значими проектa. Служителите на Групата Райфайзен в България даряват лични средства по избран от тях проект, като Райфайзенбанк подкрепя дарителския им жест със сумата до 100 лв. за всяка избрана от тях кауза. Външните дарители се включват в кампанията, благодарение на популяризирането на проектите от медийните партньори на „Избери, за да помогнеш“, като даренията постъпват директно по сметките на съответните организации.

Проектът, с който ние участваме, е „Емоциите – спътник за цял живот“ и можете да го подкрепите тук.

Той е насочен към преодоляване на трудности в емоционалното развитие. Емоционално-поведенческите трудности сред децата и юношите са в основата на проявяващите се все по-често отклонения в поведението им. Сред факторите, водещи до различни емоционално-поведенчески прояви, са липсата на социални умения поради неглижиране, раздяла в семейството, загуба, бедност и други.

Събраните средства по проекта „Емоциите – спътник за цял живот“ ще бъдат в подкрепа на 250 деца на възраст от 3 до 18 години от общините София, Перник, Велико Търново и Габрово. Проектът ще се реализира чрез: организиране и провеждане на групови обучителни сесии за младежи, загубили грижата на своите семейства и настанени в SOS Центровете ни за настаняване от семеен тип; групова психо-социална работа за деца в избрани училища, която има за цел подобряване социалните умения на децата и включва: * организиране на Социална работилница за превенция на насилието – работа с класове, в които е установена нужда за подобряване на общуването чрез развиване на социални умения и снижаване на нивото на агресия между децата;

  • Групова работа по наша методика -„Научи ме как….“, която е със социална насоченост и има за цел да подобри социалните умения на децата в общността;
  • Провеждане на тренинги за деца в училищата за изграждане на умения за работа в екип, вземане на колективни решения, делегиране на права и отговорности;
  • Открити уроци, подготвени от учениците, по тема от учебния материал; учениците ще планират представянето си, като разпределят отговорностите помежду си и изнесат урока пред педагози и други деца от учебното заведение
  • Творческо ателие за малки и големи, предлагащо дейности за деца и родители за развитие на връзката дете-родител и предаване на социален опит чрез арт техники.

В процеса на реализиране на проекта ще се проведат индивидуални психологически консултации за деца и техните родители за преодоляване на емоционално-поведенчески проблеми. Дейностите са свързани и с подкрепа за деца от бедни семейства, която ще включва финансова подкрепа за включване в курсове и извънкласни форми по интереси (спорт, музика, изкуства, и др.), посещения на изложби, музеи, театър и други дейности, организирани от училище; заплащане на такси за зелени училища и лагери, чрез които децата опознават света, за да имат възможност да придобият нови умения за общуване с връстници извън близкото семейно обкръжение и общност.