SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Детски празник в Брезник

03/06/2019 – На 30 май организирахме малък символичен празник за децата от SOS приемните ни семейства в Перник и Брезник по повод Международния ден на детето.

На празника имаше всичко – рисунки на асфалт с награди за участниците, забавни игри, танци, лакомства и много детски усмивки.

Разбира се, имаше и подаръци, осигурени от Програма SOS Детско селище София-Перник и Асарел Медет АД.