SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Децата и пролетното почистване

14/05/2019 – На 9 май екипът на SOS Центъра ни за обществена подкрепа в Трявна организира пролетно почистване в района на SOS центъра и SOS детското селище. В него се включиха както деца, подкрепяни от центъра, така и деца от приемните ни семейства в селището.

На децата беше изнесена беседа под надслов „Нашия дом – чист и приветлив“, от която най-малките научиха за разделното събиране на отпадъците, вредите от тях върху околната среда и най-вече не се притесняваха да задават въпроси по темата.

След това бяха сформирани екипи и децата бяха разделени по райони. Събраните отпадъци бяха сортирани и изхвърлени разделно, в отредените за това места. Всички останаха доволни от акцията и споделиха, че са оценили колко е важно да опазим природата и дома си чисти.