SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Децата и младежите със стъпки напред и с поглед към звездите

21/06/2023 – „Стъпки напред и с поглед към звездите“ – така се казва проектът, който започнахме да изпълняваме от май, тази година, с подкрепата на фондация Еврика и Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Проектът е предназначен за деца и младежи в SOS грижа на възраст от 10 до 18 години. Дейностите по него са различни и са разделени по възрастова група, спрямо нивото на развитие на децата. Проектът има за цел децата и младежите да опознаят света на съвременните технологии, да овладеят специфични умения, да се насърчат да мислят креативно и иновативно. Той трябва да подкрепи цялостното развитие и образованието на децата от нашите програми и услуги чрез организирането и включването им в различни образователни дейности, свързани с наука, технологии, астрономия, почвознание и природни науки.

Подцелите на проекта спрямо различните дейности са: овладяване на практически умения и познания в областта на 3D печата; създаване на Астро-клуб Дрен и популяризиране на астрономията и космонавтиката, както и наблюдение на природни и астрономични явления;

В рамките на проекта са предвидени следните дейности:

Дейност 1: Включване на деца в курсове по роботика

Роботиката е подходящ и много интересен за учениците начин да научат програмиране, да опознаят съвременните технологии и да се докоснат до различни науки! По време на курсовете се тренират и важни индивидуални умения, полезни за личностното и професионално развитие на учениците в бъдеще. Занятията по роботика обхващат разнообразни теми, съобразени с интересите и възрастта на учениците между 1 и 10 клас.

Дейност 2: Създаване на клуб за любители астрономи „Астро клуб Дрен“

Целта е популяризация на астрономията, космонавтиката и природните науки чрез наблюдение на редки астрономически явления (слънчеви и лунни затъмнения, пасажи на планети и др.). Основната група, с която ще реализираме дейността, ще са деца и младежи от социалните услуги на Сдружението, разделени на групи от до 15 човека, с което ще оставим пространство за настаняване и на техни придружители (родители, възпитатели).

Дейност 3: Посещение в Национален политехнически музей и Техно Парк София за деца и техните семейства от услугите на SOS Консултативен център Перник

Целевата група на тази дейност са деца, младежи и техни родители от уязвими семейства, семейства с нисък образователен статус или семейства в риск.

Дейност 4: Включване на деца и младежи в курс по 3D принтиране – 12 часа

Курсът по 3D принтиране е предназначен за деца на възраст от 10 до 18 години и ще се провежда в SOS Детско селище Дрен. В рамките на 12-часовия курс учениците ще получат теоретични и практически знания и умения, свързани с основните понятия, принципи и история на 3D принтирането, както и с работата с 3D принтери и софтуер за 3D моделиране.

Дейност 5: Организиране на работилници за проучване на местни глини в с. Дрен и околността

Локализирането, изучаването и облагородяването на дивата глина в село Дрен и околностите, би било от голямо значение за цялата Пернишка област, а може да се окаже, че ще бъде и като основен материал за изделията на социалното предприятие на организацията.

С всички планирани дейности в няколко различни насоки, нашата цел е децата да овладеят начин на мислене, който ще им бъде полезен във всяка една посока на бъдещо развитие, със специфичен фокус върху аналитично и логическо мислене, решаване на проблеми, творчество, креативност и прецизност.

Продължителността на проекта е 12 месеца и ще приключи през май 2024 г. Общата му стойност е 40 000 лева.