SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Деца помагат на деца!

24/11/2023 – Вчера ученици от 8 б клас, специалност „Социална работа с деца и семейства в риск“ от СУ „Владимир Комаров“ във Велико Търново се включиха в първата си благородна инициатива. Заедно с класния си ръководител г-жа Ганчева и SOS екипът на Консултативния ни център (Център за обществена подкрепа) във Велико Търново, те изработиха коледна украса, която ще бъде включена в благотворителна кауза за деца.

За своята отдаденост получиха Благодарствено писмо и обещаха да участват и в бъдещи проекти.

Продължавайте да носите доброто в себе си!