SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Ден на будителите в Габрово

09/11/2018 – На 1 ноември SOS Центърът ни за обществена подкрепа в Габрово отбеляза  Деня на народните будители, като покани децата, потребители на социални услуги в общността, за да отдадат почит към делата на книжовниците, просветителите и борците ни за свобода.

Децата разсъждаваха: „Кой са будителите?“ и „Защо ги наричаме будители?“. Започнаха да се изброяват имената на Св. св. Кирил и Методий, Паисий Хилендарски, Петър Берон, Васил Левски, Христо Ботев…

С голяма гордост Мая посочи Васил Априлов, създателят на първото българското светско училище и то в родния им град. Христо сподели: „Щом е будител, значи нещо буди“, а Мая го прекъсна: „Имали сме трудни времена и те са съхранили българщината, борили са се за свободата ни“, а Ели продължи: „Св. св. Кирил и Методий са написали азбуката, на която днес пишем и четем“. Иван спонтанно пожела да поздрави за празника всички със стихотворението „Аз съм българче“. На раздяла SOS екипът ни попита децата дали днес има будители. След кратко мълчание те отговориха в един глас: „Да, учителят, който ни учи да четем и пишем“.

X