SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Делегация от Египет на посещение в SOS Детски селища България

 

29/22/2023 – В периода 20 – 23 ноември 2023 година се проведе посещение на делегация от Египет. Членове на делегацията бяха експерти на Министерството на социалната отговорност на Арабска Република Египет и представители на SOS Детски селища Египет.

Целта на посещението им бе да се запознаят с българската система за закрила на детето и семейството и да получат повече знания за процеса на деинституционализация, протичащ в България.

С помощта на сдружение SOS  Детски селища България се проведоха редица срещи и дискусии – на първо място със заместник-министъра на Министерството на труда и социалната политика Елка Налбантова и експерти от министерството и неговите агенции и колегите от Уницеф България.

Освен срещите в институциите бяха организирани и много ползотворни контакти със сътрудниците на SOS Детски селища България от Програмен отдел, SOS Семеен дом „Мечтатели“ – София, SOS Консултативен център „Шанс“ – София, SOS Център по приемна грижа – София.

Уверени сме, че обменът на опит и знания беше полезен за всички – и за гостите от Египет, и за нас като домакини. Пожелаваме успех на SOS Детски селища Египет и на Министерството на социалната отговорност на Арабска Република Египет!