SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Декември – бъди активен с кауза

24/11/2022 – Сега когато Коледа е зад ъгъла, IT4SOS отправя покана към IT компаниите, да организират екипно своите служители и да се разкършат с кауза! Проектът IT4SOS е специално разработен и насочен към социално отговорните компании от ИТ сектора в полза на SOS каузата “Пълен с обич дом за всяко дете”.

Кампанията интегрира 3 каузи:

  1. Здраве и физическа активност- към служителите;
  2. Еко – към околната среда и въздуха
  3. Социална – инвестиция в пълноценното детство и развитие-към деца и младежи в риск.

Екипите на IT компаниите се разхождат,  танцуват, забавляват, а фирмите се включват и допринасят като даряват в подкрепа на SOS  Детски селища България.

За целите на кампанията IT компаниите избират пакет за включване и подписват договор за партньорство със SOS Детски селища България. Като бонус служителите на IT компанията имат право да инсталират приложение (Challenger app), регистрирайки се със служебната си поща.

Challenger добавя информация за включилите се компании и служители, като статистиките в реално време показват:

  • броя на включени служители;
  • Изминати „зелени“ километри на физическа активност
  • спестени CO2вредни емисии

В същността си IT4SOS представлява възможност IT фирмите от България, които се включват в проекта, да направят едно благородно състезание на физически активности! Състезание, както помежду си, така и на международно ниво – в името и за подкрепата на децата в SOS  грижа.

Крайната цел на проекта е не само да подкрепи младежите в 6 SOS семейни домове на SOS Детски селища България ( в София, Велико Търново и Габрово), но и да поощри служителите на IT компаниите да бъдат физически по-активни и да изминават повече километри – независимо пеша или с велосипед.

Проектът IT4SOS е международен и ще се изпълнява до края на 2022 година. На този етап освен България обхваща страните Македония, Хърватия,  Босна и Херцеговина, Косово, Армения, Румъния. Очаква се броят на включените държави да се увеличава през следващите месеци.