SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Да растеш по време на пандемия

23/11/2020 – Пандемията на COVID-19 изостри съществуващите проблеми на социално неравенство, загубата на работа тласна много семейства към бедност и това има пряко негативно въздействие върху благосъстоянието на децата. Несигурност за бъдещето, финансов стрес, семейства, затворени и изолирани в домовете – всичко това неизбежно води до здравословни проблеми, повишена тревожност и психична нестабилност. Кризата разкри липсата на национални политики за справяне с бедността, особено детската бедност и обърна внимание на необходимостта от цялостен многоизмерен подход.

Заключенията са част от доклад на мрежата „Юрочайлд“ (Eurochild), обединяваща организации и физически лица, които работят в Европа за подобряване на качеството на живот на децата и младежите, стъпвайки на принципите на Конвенцията на ООН за правата на детето. Докладът „Да растеш по време на пандемия: децата на Европа в епохата на COVID-19“ обобщава информация от 25 държави, събрана през август-септември 2020 г., преди втората вълна в Европа, която усили въздействието на пандемията върху икономиката и обществото.

SOS Детски селища България участва с експертна оценка на ситуацията в България.

X