SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Да помогнеш за съхранението на националното самосъзнание

26/08/2022 – На 24 август настанените в SOS Детско селище Дрен украински семейства, бежанци от войната, отбелязаха своя национален празник – Денят на независимостта на Република Украйна.

На този ден ролите бяха разменени. Конферентната зала в селището беше обособена от самите семейства с подобаваща за празника атмосфера, а екипът ни, предоставящ подкрепа за тях, се превърна в техен гост.

В рамките на откриването бе изслушано обръщението на Президента към народа на Република Украйна, а след него последва и националният химн. Разбира се, нестихващият военен конфликт помрачи националния празник, но въпреки сълзите и тъгата по загубените животи и домове, през изминалите шест месеца украинските семейства показаха твърдостта и силата на националната си гордост, споделяйки с нас не само сълзите  , но също своите усмивки, ястия, песни и танци.

Екипът ни счита, че съхранението на националното самосъзнание е изключително важно и ценно за украинските семейства. Бихме искали да изкажем огромната си солидарност и да благодарим, че бяхме част от Националния празник на Република Украйна в този мрачен за народа й период.