SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

„Да опазим природата чиста“ – ден първи от тридневните уъркшопове за деца по случай 22 април, световен Ден на Земята

18/04/2018 – На 2 април, през пролетната ваканция на децата, SOS Центърът ни за обществена подкрепа в Габрово сформира „Екопатрул“ от 18 млади доброволци за почистване на междублоковото пространство. Децата бяха разделени на три групи и имаха задача да заснемат новообразувани, нерегламентирани сметища в близост до техните домове. Те с изненада научиха колко години са необходими за разграждането на различните отпадъци. С осигурените материали за почистване малчуганите събираха разделно пластмасови отпадъци, торбички, стари обувки и стъклени бутилки. Инициативата цели да възпитава у децата навици за опазване чистотата на природата още от ранна детска възраст.

X