SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

COVID-19: насоки за защита на децата

16/03/2020 – Сдружение SOS Детски селища България предоставя социални услуги за повече от 400 деца и семейства в риск към днешна дата. В резидентни услуги в общността – в SOS Младежките ни домове в София и В.Търново, както и в малките ни семейни домове в Габрово и В.Търново се грижим за 46 деца, подкрепяме 74 приемни семейства със 103 деца, 2 деца и 2 майки в Звено „Майка и бебе“ в Габрово и чрез петте ни Центъра за обществена подкрепа в София, Перник, Велико Търново, Габрово и Трявна помагаме на над 250 семейства и деца.

Във връзка с извънредната ситуация в страната относно разпространение на корона вирус (COVID-19) и мерките за превенция на разпространението му, Ви уверяваме, че сме предприели всички препоръчани мерки и работим в режим на спешност и готовност за незабавни реакции при съмнение за заболяване на дете или възрастен, родител или служител на сдружението. Ръководството на сдружението дава непрекъснато препоръки и инструкции към екипите на социалните услуги.

X