SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Броят на приемните ни родители в София расте

22/05/2024 – На 14 май в Центъра ни по приемна грижа беше организирана група за подкрепа на приемните ни семейства от София. Някои от тях дойдоха с приемните си деца.

Докато родителите споделяха своите предизвикателства и хубави моменти помежду си, децата поиграха в организирания в Центъра кът за деца. Бяха представени и новите приемни родители, които са част от нашата мрежа от приемни родители от февруари 2024 г. В момента Центърът ни по приемна грижа подкрепя 30 приемни семейства от София, Перник и Брезник.