SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Безплатно копие на Ръководството за деца за превенция на трафика с цел сексуална експлоатация

21/01/2020 – В края на миналата година приключи проекта „Светулка: Освети мрака“ на Сдружение SOS Детски селища България. Той беше насочен към превенция трафика на деца и млади хора с цел сексуална експлоатация. Направихме обучения на учители, както и на професионалисти, работещи с уязвими групи, които са във фокуса на нашата целева група. Ето защо искаме да предоставим възможността за безплатно сваляне на Ръководство за деца за превенция трафика с цел сексуална експлоатация.

То би помогнало както на родителите и професионалистите да запознаят децата с опасностите и капаните на трафика, така и на самите деца да научат за своите права и да предпазят себе си и приятелите си да не станат жертви на трафик.

Безплатното копие можете да намерите в долната част на страницата на SOS Обучителния ни център .

X