SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

„Аз имам право“ – изложба в SOS Центъра ни за обществена подкрепа в Габрово

All-focus

03/12/2019 – По случай 30-годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето SOS Центърът ни за обществена подкрепа в Габрово дискутира с представители на Младежкия съвет по наркотични вещества правата на децата. Младежите споделиха своите възгледи за отговорността на родителите, обществото и институциите по отношение гарантиране правата на децата за закрила и сигурност, зачитане правото им да изразяват свободно мнението си и да правят избори в степен, която не застрашава здравето и живота им, за да развиват собствените си способности, като се обучават. Младежите изработиха тематични плакати, в които изразиха личното си отношение и съпричастност към съдбата на всяко дете, независимо от неговата раса, пол и религиозна принадлежност.

Със събитието екипът на SOS Центъра постави началото на поредица инициативи свързани с годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето. На 2 ноември в сградата на Центъра беше открита и изложба с рисунки на ученици от основните и средните училища в Габрово. Изложбата е на тема „Аз имам право“ и ще бъде експонирана до края месец декември. Проявяващите интерес може да я разгледат всеки делничен ден от 10.00 до 18.00 часа.