SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Ателиета за родители

01/02/2024 – В края на миналата година SOS Консултативният ни център в Трявна (Център за обществена подкрепа) стартира „Ателиета за родители”. Една съвместна инициатива между SOS Центъра и педагогическия екип на ДГ „Калина“ – гр. Трявна.

Основната цел бе създаване на пространство от родители, учители и специалисти, които заедно да се впуснат в предизвикателството учене, споделяне и взаимна подкрепа при отглеждане на децата в добро здраве, възпитание и ценности. През изминалите няколко модула се търсят отговори на въпроси „Как да възпитаме емоционално интелигентно дете“, „Детето и страховете“ и „Как учат, чувстват и мислят децата?“ 

Началните теми  от календара на първи модул на Ателие „СОЦИАЛНОСТ, ЕМПАТИЯ, СИНЕРГИЯ“, които реализираме съвместно в уютното пространство на ДГ „Калина“ – гр. Трявна, се превръщат в място, където важно е Детето. А там до него стои възрастният – родител, учител, специалист, човек на когото може да се довери в изследване на света и търсене на своето място в него.  

Ателие, в което заедно се разнищваме страховете – своите и тези на децата, отваряме кутията на Шрьодингер и измъкваме от нея непознати и потушени емоции, проиграваме връзване на човешки възел, правим живи фигури със затворени очи, строим кула от подръчни материали, обръщахме платно под краката си, без да го отстъпваме, моделираме решения, влизаме в обувките на децата, забавляваме се, но и оставаме замислени.

Научаваме заедно как се създава Човек от малко дете. Отговорът е толкова простичък – С обич!

Като участници и специалисти в реализираните дейности с родителите вярваме, че подкрепящите общности носят много сила. Затова продължаваме срещите с родителите всеки месец с нова тема и дискусия. Защото всяко дете се нуждае от подкрепен и уверен родител.