SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

70 години въздействие

21/06/2019 – Всяка година на 23 юни отбелязваме Международния ден на SOS детските селища, но 2019 г. е специална за нас, защото празнуваме 70 години от създаването на първото SOS детско селище в Имст, Австрия. Годишнината отбелязваме със специално изследване „70 години въздействие“ („70 Years of Impact”), което показва как организацията е въздействала върху живота на децата и младежите, преминали през нашите програми за грижа.

 
Изследването сочи, че за тези 70 години международната организация е променила живота на 4 000 000 деца и младежи, като ги е подкрепила да растат в семейство, в среда на сигурност и обич.

 
Тези деца израстват в по-стабилни семейства и това прекъсва „цикъла на раздялата и изоставянето“, като по този начин и собствените им деца и внуци също имат по-добър живот. Това означава, че животът на около 13 000 000 деца ще бъде повлиян положително чрез подкрепата на SOS Детски селища.

 
Изследването анализира данни от бивши бенефициенти на програмите ни, събирани в последните години в 37 от общо 136 страни, в които SOS Детски селища оперират. В изследването е взета предвид и оценката на социалното въздействие в 15 страни, на базата на методология, разработена от международната организация SOS Детски селища в сътрудничество с Бостън Кънсалтинг Груп.
Методологията помага да бъде отчетен не само броят на обхванатите деца, но и как животът им е бил подобрен в дългосрочен план. Резултатите показват, че SOS Детски селища са оказали въздействие по четири основни начина:

  •  Прекъсване на „цикъла на раздялата/изоставянето“ чрез грижа – 90% се грижат добре за собствените си деца;
  • Добиване на самостоятелност чрез образование и започване на работа – 80% имат солидно образование и 60% вече имат нормални доходи;
  • Покриване на основните си нужди – 90% могат да покриват основните си нужди;
  • Полагане на основа за щастлив живот – 80% се чувстват сигурни и оптимисти по отношение на бъдещето си.

Методологията включва и изчисляване на Социалната възвръщаемост на инвестициите, което представлява финансовата стойност на нашето въздействие. Според данните от всяко едно евро, инвестирано в SOS програмите ни, обществото печели 5 евро.

Изследването показва количествено как работата на SOS Детски селища допринася за постигането на Целите за устойчиво развитие на ООН и най-вече прекратяване на бедността, осигуряване на качествено образование, достъп до добро работно място и превенция на насилието.

„Като международна организация имаме амбицията не просто да предоставяме грижа, а да повлияем върху развитието на обществата, в които работим, и да подпомогнем социалното включване на децата, които са били в алтернативна грижа“, споделя Сидхарта Каул, Президент на международната организация SOS Детски селища.

Пълния доклад можете да намерите на сайта на международната организация – https://www.sos-childrensvillages.org/impact