Програма за месечни дарения на SOS Детски селища България

Понякога родителите не могат да се грижат за децата си сами, понякога децата губят родителите си или изобщо не ги познават – това са децата, които имат нужда от подкрепа. Всеки ден. В България техният брой е над 4000.

Твоята ежемесечна подкрепа ще подпомогне дейността ни в предоставяне на непрекъсната,  качествена грижа в дългосрочен план за над 500 от тях, чрез нашите програми за деца в риск и техните семейства, давайки им спокойствие и вяра, че винаги ще има някой до тях.

Чрез ежемесечна дарителска вноска от 20 лева, 10 лева или всяка друга сума, ТИ не оказваш единствено и само финансова подкрепа. ТИ символично придружаваш децата по пътя на тяхното израстване, ставаш съпричастен към нуждите им, всеки ден, за да могат те да израснат сред топлината и сигурността на семейството, да получат образование и да се подготвят за бъдещия си самостоятелен живот.

Те имат нужда от теб!

Присъедини се и ти!

 

Съгласно разпоредбите на чл. 22, ал. 1, т. “л” от Закона за данъците върху доходите на физическите лица сумата от годишните данъчни основи се намалява с направени през годината дарения в размер до 5 на сто, когато дарението е в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

За контакти:
Мария Александрова
Експерт набиране на средства
тел: 02 8184949, 088 5999531
sponsor@sosbg.org