SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Кампания „Една прегръдка не топли цял живот“

Кампания „Една прегръдка не топли цял живот“

Кампанията на SOS Детски селища България „Една прегръдка не топли цял живот“ е първата по рода си кампания, организирана от неправителствена организация за привличане на дарители с постоянни месечни дарения чрез канал ФЕЙС-ТУ-ФЕЙС или Лице в лице.

Как функционира този канал?

По време на кампанията представители на нашата организация ще осъществяват контакт с потенциални дарители, ще им разказват за нас и ще ги канят да се регистрират като SOS Приятели. Така ние наричаме нашите дарители с постоянни месечни дарения.

Кампанията цели да набере средства за ежедневната грижа за над 800 деца и младежи от програмите на организацията. Това са:

  • Децата в нашите SOS приемни семейства, интегрирани в София, Перник и Брезник 
  • Децата в нашите SOS приемни семейства от детското селище в Трявна 
  • Младежите от SOS семейните ни домове в София и Велико Търново
  • Младежите, които подкрепяме чрез Програмата ни „Начало на самостоятелен живот“
  • Децата, които са в риск да загубят грижата на своите семейства и които подкрепяме чрез SOS центровете ни за обществена подкрепа в София, Перник, Трявна, Велико Търново и Габрово

Тези деца и младежи имат нужда от всекидневна подкрепа, затова и месечното дарение е най-добрият начин да получат дом и семейство.

Даренията се правят на място, посредством електронна платежна система за автоматични месечни дарения. Регистрацията става с помощта на таблет.

Можете да се регистрирате с редовни месечни дарения и онлайн тук – ДАРИ СЕГА

След първоначалното дарение, всяко следващо дарение се извършва автоматично всеки месец на същата дата, на която е направено първото, и е на същата стойност. Дарителят може по всяко време да промени стойността на дарението чрез нова регистрация или да се откаже.

По времето на кампанията нашите представители ще бъдат на територията на град София.

Ако имате въпроси, свържете се с нас:

ДИАНА ВЛАДИМИРОВА
mоб.: +359 882 472 798
e-mail: diana.vladimirova@sosbg.org

ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ:

Данните, които предоставяте, са защитени съгласно Закона за защита на личните данни, и няма да бъдат публикувани или предоставяни на трети лица. Данните Ви ще бъдат използвани само и единствено от SOS Детски селища България за кореспонденция с Вас при пълна конфиденциалност. Сдружение SOS Детски селища България е регистрирано от Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни с идентификационен номер по чл. 14, ал. 2 от ЗЗЛД – № 0017784.

В РАМКИТЕ НА ТАЗИ КАМПАНИЯ НЕ СЕ ПРИЕМАТ ПАРИ В БРОЙ.

X