Стани SOS Приятел с редовни месечни дарения
 
Име*
Фамилия*
E-mail*
Телефон*
Пощенски код*
Град*
Адрес*

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Във връзка с регистрацията ми като SOS Приятел доброволно и информирано давам СЪГЛАСИЕТО си за следното обработване от страна на Сдружение “SOS Детски селища България“ на моите лични данни, което мога да оттегля свободно и по всяко време:

Маркирай всички


Данните, които предоставяте, са защитени съгласно Закона за защита на личните данни, и няма да бъдат публикувани или предоставяни на трети лица. Данните Ви ще бъдат използвани само и единствено от SOS Детски селища България за кореспонденция с Вас при пълна конфиденциалност. Сдружение SOS Детски селища България е регистрирано от Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни с идентификационен номер по чл. 14, ал. 2 от ЗЗЛД – № 0017784.

1618 София, ул. Паскал Тодоров 8 А
тел: 02/818 49 46; 0888/760 339
e-mail: lyubomira.petrova@sosbg.org
www.sosbg.org