SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Hristo Dosev Individual DonorХристо Досев

„Всеки човек има свободата да избере да помага на ближния си. Кой с пари, кой с уважение и грижи или с блага дума. Благородството да дадеш, без да очакваш да получиш, е нещо ценно. Аз приех тази свобода да бъде мой постоянен дълг. Избрах децата на SOS Детски селища България, защото повярвах, че те знаят как да похарчат всяко левче и през всичките тези години те оправдаха моето доверие.“