SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Сподели
Facebook LinkedIn Twitter Google+

Безгрижното детство е
най-голямата победа!

В SOS Детски селища България осигуряваме семейство и здравословна среда за развитието на деца, лишени от родителска грижа и деца в риск да загубят грижата на своите родители.

Подкрепяме и младежи, напускащи приемната грижа, в техните стъпки към самостоятелен живот, като им помагаме да намерят работа, жилище, да продължат образованието си и да се подготвят за предстоящите им отговорности. 

Вашите дарения ще помогнат за осигуряването на основни ресурси, образование и подкрепа.

Всяко дарение, голямо или малко, допринася за дългосрочна подкрепа на децата и младежите в нужда.

Станете редовен месечен дарител сега – заедно можем да променим нещата и да помогнем на тези млади шампиони да побеждават в живота!

Ако искате да ни подкрепите  с еднократно дарение, можете да го направите тук

Имате въпрос? Свържете се с нас!

Светослава Златева

Svetoslava.Zlateva@sosbg.org

 

КАК ПОМАГАМЕ

SOS СЕМЕЙНИ ДОМОВЕ

В SOS Семейни домове в Габрово и В. Търново живеят деца и младежи, разделени от семействата си, за които се грижи екип от възпитатели. Предоставяме тази услуга в партньорство с общините.
Вижте повече

SOS КОНСУЛТАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ

Чрез програма „Подкрепа на семейството“ помагаме на деца, които са в риск да загубят родителска грижа. Съдействаме на семействата децата да получават закрила, здравна грижа, образование и развитие.
Вижте повече

SOS МРЕЖА ОТ ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА

Предоставяме приемна грижа в София, Перник, Брезник, Трявна, В. Търново и Габрово.  Деца, разделени от родителите си, растат в среда на любов и сигурност. В семействата се отглеждат и възпитават по 3-4 деца. 
Вижте повече

SOS ДЕТСКА ГРАДИНА „ДРЕНЧЕТА“

Центърът за ранно учене и развитие в с. Дрен отвори врати през 2022 г., за да подкрепи местната общност в нуждата от съвременна детска градина. Предоставяме дневна грижа за деца на възраст от 2 години до постъпване в първи клас.
Вижте повече

 

life-start

ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ И САМОСТОЯТЕЛЕН ЖИВОТ

Основна форма на подкрепа за младежите, които са отглеждани в алтернативна грижа, живеят самостоятелно, работят или учат, но все още се нуждаят от подкрепа, за да се справят успешно в живота.
Вижте повече

НАШИЯТ ПРИНОС


2191 семейства продължават да отглеждат децата си с наша помощ


60 000 деца са подпомогнати в рамките на наши проекти


3723 деца са подкрепени да не загубят семейството си

 

АБОНИРАЙТЕ СЕ И НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ЖИВОТА НА ДЕЦАТА

Вече сте абониран за този бюлетин!

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

За какво се използват парите, които даряваме?

Средствата се изразходват за покриване разходите на децата, младежите и семействата в наша грижа.  

Повече информация как изразходваме средствата можете да получите от годишните ни доклади от предходните ходини, които са публикувани на сайта ни. 


Държавата не дава ли достатъчно пари?

Финансирането от държавните делегирани бюджета съставляват само 30% от общите разходи.


Какво всъщност правите? Как помагате?

Вече над 30 г. Сдружение SOS Детски селища България осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на деца, останали без родителска грижа и деца в риск да загубят закрилата на своите родители. Предлагаме семеен тип грижа за деца в риск, както и подкрепа на семейството чрез: 

  • SOS Консултативните ни центрове в София, Перник, Велико Търново, Габрово и Трявна; 
  • Мрежа от SOS приемни семейства в Трявна, Габрово, Велико Търново,  София, Перник и Брезник; 
  • SOS Семейните ни домове в София, Велико Търново и Габрово; 
  • Програма „Начало на самостоятелен живот“; 
  • “SOS Детски селищa“ в Трявна и Дрен; 

Сподели
Facebook LinkedIn Twitter Google+