SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ 

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ

ДИРЕКТОР ПРОГРАМА SOS ДЕТСКО СЕЛИЩЕ

СОФИЯ – ПЕРНИК

 Чрез Вас една добра идея би могла да намери много приятели

 Сдружение SOS Детски селища България (www.sosbg.org) е част от голямото международно семейство SOS Children’s Villages International, което се грижи за над 2 500 000 деца в 136 страни по света. В България Сдружението започва дейността си през 1990 г. В продължение тридесет години SOS Детски селища България осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на деца, лишени от родителска грижа или в риск да загубят закрилата на своите родители. Сдружението предлага семеен тип грижа и подкрепа на семейството и активно се застъпва за правата на децата и младежите.

 

Основни изисквания към кандидатите:

 • Висше образование в областта на социалните науки, публична администрация, бизнес администрация, икономика, право
 • Минимум 5 години професионален опит в областта на социалния мениджмънт
 • Минимум 3 години професионален опит в пряко ръководство на голям екип сътрудници
 • Добри умения в сферата на управление, мониторинг и оценка на проекти
 • Умения за работа в партньорска мрежа и водене на преговори
 • Английски език, компютърни умения (MS Office)

 

Необходими знания, умения и компетенции

 • Познания в областта на детското законодателство и нормативна уредба
 • Опит в областта Развитие на човешките ресурси, умения за ръководене на екип и работа в екип
 • Опит в бюджетиране и финансово управление, в т.ч. разработване, мониторинг и управление на социални проекти
 • Много добри комуникативни умения

 

Отговорности и задължения

 • Управление и развитие на социалните услуги в Програма SOS Детски селище София – Перник;
 • Прилагане на система за осигуряване на качество и осигуряване на оптимално използване на ресурсите;
 • Контрол и превенция за защита на детето във всички структурни звена на Програмата, изграждане на капацитет и застъпнически дейности за правата на детето;
 • Развитие и управление на Човешките ресурси в Програма София – Перник;
 • Финансово и административно управление в Програма София – Перник

 

Работно място и условия на работа:

Административен офис, София

Нормиран работен ден

 

Предлагаме:

 • Интересна, динамична, творческа работа в полза на благотворителна кауза
 • Работа в екип и възможност за професионално развитие
 • Обучения на национално и международно ниво
 • Социални придобивки

 

Необходими документи за кандидатстване:

СV и мотивационно писмо

Очакваме Вашите документи на е-mail адрес: anelia.rogelova@sosbg.org.  Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Краен срок за подаване на документи: 03.09.2020 г.

Позициите са отворени за служители на Сдружението и за кандидати извън организацията.

 

Моля при кандидатстване за работа да представяте само следните лични данни: имена, е-мейл адрес и телефон. Тези данни са необходими за осъществяване на контакт с Вас, както и евентуално във връзка с подготовка на проект на трудов договор, предлагане на оферта и други подобни преддоговорни отношения. Уведомяваме Ви, че всеки носител на непотребни лични данни ще се третира по начин, че те да не могат да се обработват непозволено

X