Защо да станете наш партньор?

 

Като партньор на SOS Детски селища България на SOS Детски селища България, вашата компания:

придобива Корпоративна социална споделена стойност, която формира и повишава цялостната стойност на компанията и представлява общата полза на компанията и обществеността отнесена към цената, която компанията плаща (съпоставено с обикновено дарение, което е чист разход без възвръщаемост). Социалната споделена стойност е ключова в конкурирането и максимизирането на печалбите.

става социално-отговорна

повишава разпознаваемостта и имиджа на марката/услугата/продукта си – задържа съществуващите клиенти и привлича нови пазарни сегменти, отдаващи значение на “човешкото лице” на една компания

•участва в прозрачна, престижна и значима за България социална кауза

има измеримо, реално и видимо въздействие върху живота и бъдещето на SOS децата и младежите, които растат щастливи и се реализират успешно в живота

 

Защо SOS Детски селища България?

Утвърдена марка: SOS Детски селища България има добра репутация и високо обществено доверие, а логото ни – високо ниво на известност и разпознаваемост. SOS Детски селища България е част от голямо международно семейство SOS Children’s Villages International, което се грижи за близо 1,000,000 деца в 134 страни по света. SOS Детски селища България е с 25-годишно присъствие в страната и 64 години международен опит като част от SOS Children’s Villages International.

Без риск: Ние предоставяме отчетност и прозрачност на дарителите ни, гарантирани от регулярни проверки на независими международни одитори.

Градим една по-добра България – грижим се за деца от нашата страна: За разлика от много други организации в страната, SOS Детски селища България се грижи пряко за повече от 600 български деца и младежи, лишени от родителска грижа или в риск да я изгубят.

Престижен бизнес клуб: Нашите Корпоративни партньори са водещи български и световни компании и корпорации.

Ние не спираме да се грижим и винаги сме тук: Нашите програми са дългосрочни а грижата за децата ежедневна. След като отминат всички бури ние все още сме тук и се грижим и ще продължим да се грижим. Дългосрочността на нашите програми (от 0 до 21г.) осигурява достоен старт в живота на децата и младежите, за които се грижим.

 

На кого ще помогнат вашите дарения?

Вашата подкрепа директно ще подпомогне дейността на SOS Детски селища България за грижата за над 600 деца и младежи в:

SOS детските селища, които дават възможност на деца, лишени от родителска грижа, да растат в SOS приемно семейство, в среда на любов, доверие и сигурност.

SOS младежките домове – които представляват Дом и грижа за младежи, израснали в SOS детското селище и са важно продължение на грижата в семейна среда, предоставена в SOS детското селище

Програма „Начало на самостоятелен живот“, с която сме уникални в България. За старта си в самостоятелния живот, всеки млад човек, израснал в SOS Детско селище и после в SOS Младежки дом, получава три години финансова подкрепа след напускането на SOS Младежки дом (на около 18 годишна възраст). Младите хора, които продължават обучението си във висши учебни заведения, получават финансова издръжка за цялостния период на следване, а работещите биват подкрепяни с месечна сума за заплащане на разходи по издръжката и наем на жилище.

 

На над 400 деца и родители годишно чрез:

нашите „Центрове за семейно консултуране и подкрепа“ в София, В. Търново, Радомир и Габрово. Дейността на тези центрове е фокусирана върху превенция на изоставянето на децата в риск да загубят грижите на своите биологичните родители. След сключване на договор с родителите, Центровете предоставят консултативна, финансова, административна и логистична подкрепа на родители, които са в риск да изоставят децата си.

Рискът от изоставяне може да бъде следствие на много фактори, от които никой от нас не е застрахован: болест на родителя, бедност на родителя, болест или проблематичност на децата и много други.

Примери за нашите интервенции са плащане на такса за детска градина, психолог, закупуване на дърва за огрев или плащане на битови сметки, транспорт до болница в София, логопед и много други, всяка според индивидуалните случаи, с които имаме работа. От 2007 година досега Центровете са помогнали на повече от 4000 деца и родители (около 400 на година) и имат многобройни успехи, които могат да послужат за добра основа за публичност и които при интерес от ваша страна ще споделим.

 

За контакти:

Мирела Ерменкова
Корпоративни партньорства
mirela.ermenkova@sosbg.org
тел: 02 8184933, 0882859275

 

Моника Цветанова
Корпоративни партньорства
monica.tsvetanova@sosbg.org
тел: 02 818 49 33, 0882 472 798