SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Сдружение SOS Детски селища България

                                        ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ

 АСИСТЕНТ СЧЕТОВОДСТВО

(позицията е по заместване до завръщане на титуляра)

 

Сдружение SOS Детски селища България е част от голямото международно семейство SOS Children’s Villages International, което се грижи за близо 2,500,000 деца в 138 страни по света.

В България Сдружението започва дейността си през 1990 г.

 В продължение на повече от 30 години SOS Детски селища България осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на деца, лишени от родителска грижа или в риск да загубят закрилата на своите родители. Сдружението предлага семеен тип грижа и подкрепа на семейството и активно се застъпва за правата на децата и младежите.

 

„Лесно е да правиш добро, когато помагат мнозина“. Това са думи на основателя на организацията SOS Детско селище – Херман Гмайнер. И днес, за реализацията на добрата социална кауза са ни нужни усилията на много хора с различни умения и професионален опит.

 

Търсим честен, акуратен човек, с нагласа за професионално учене и израстване, с пъргав ум и желание за работа; човек, който умее, както да работи с числа, така и да общува с хора и за когото социалните предизвикателства на съвремието ни не са чужди.

 Ако Вие имате желание да се присъедините към каузата на SOS Детски селища като заемете позицията Асистент счетоводство, основните Ви ангажименти ще бъдат: 

  • Изготвяте и окомплектовате финансово-счетоводни документи, издавани от Сдружението;
  • Систематизирате и обработвате финансово-счетоводни документи, получавани от Сдружението;
  • Изчислявате и изплащате трудови възнаграждения и съпътстващите ги осигурителни и данъчни вноски; изготвяте и подавате свързаните с тях декларации и справки
  • Изготвяте справки, регистри и отчети за нуждите на финансово-счетоводната отчетност и анализа на дейността на Сдружението;
  • Взаимодействате с представители на държавни и общински контролни органи, както и на други органи на финансов контрол;
  • Участвате в годишната инвентаризация на активите на Сдружението.

Очакваме от кандидатите да имат:

  • Образование в областта на финансите и/или счетоводство;
  • Минимум средно образование;
  • Отлични компютърни умения – Word, Excel.

Работата, която предлагаме, ще ви направи част от значими социални инициативи, а Вашият труд бъде принос за тяхната реализация.

Ще имате възможности за професионално развитие и израстване –  организацията ни предлага, оценява и стимулира инициативи на сътрудниците си за придобиване на допълнителни квалификации.

При нас можете да разчитате на коректни трудови отношения, адекватен преглед на заплащането съгласно постигнатите резултати и социални придобивки.

Ще  имате пълната професионална подкрепа на колегите от финансово-счетоводния екип на Сдружението.

Работното време е стандартно, с частична възможност за работа от разстояние.

Работно място – Национален офис, гр. София, кв. Овча купел, ул. Паскал Тодоров 8А

Краен срок за кандидатстване 15 юли 2022 година.

Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Необходимите  документи за кандидатстване са автобиография, мотивационно писмо и препоръка от минала месторабота.

Моля, изпратете документите си на e-mail адрес: svetla.mogilanska@sosbg.org

Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.

X