SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

SOS Детски селища България 

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ

АДМИНИСТРАТИВЕН КООРДИНАТОР

 Чрез Вас една добра идея би могла да намери много приятели

 Сдружение SOS Детски селища България (www.sosbg.org) е част от голямото международно семейство SOS Children’s Villages International, което се грижи за над 2 500 000 деца в 136 страни по света. В България Сдружението започва дейността си през 1990 г. В продължение тридесет години SOS Детски селища България осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на деца, лишени от родителска грижа или в риск да загубят закрилата на своите родители. Сдружението предлага семеен тип грижа и подкрепа на семейството и активно се застъпва за правата на децата и младежите.

От Вас се очаква да:

 • Планирате, организирате и координирате административната дейност към Националния офис на Сдружението.
 • Координирате и оптимирате използването и управлението на сградния фонд и автомобилния парк
 • Управлявате процес за избор на доставчици на ниво Сдружение в частта на регулярните услуги и доставки, подпомагате организация и логистика на доставки
 • Ръководите дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в Националния офис и координирате тази дейност при останалите структурни звена на Сдружението.
 • Предлагаме:
  Трудов ангажимент на пълен работен ден
 • Работа за стойностна кауза в подкрепа на деца от уязвими общности
 •  Възможност за професионална удовлетвореност и развитие
 • Работа, гарантираща динамика и разнообразие
 • Социални придобивки

Изисквания:

 • Образователен ценз в сферата бизнес администрация или подобна;
 • Допълнителни технически квалификации;
 • Професионален опит в сферата на администрацията и управлението на активи – над 2 години
 • Компютърни умения (MS office package);
 • Aнглийски език;
 • Правоспособност за управление на МПС, категория В.

Необходими документи за кандидатстване:

Мотивационно писмо и автобиография

Срок за подаване на документи 20.07.2020. Моля, изпратете документите си на e-mail адрес: svetla.mogilanska@sosbg.org. Ще се свържем само с избраните кандидати.

Моля при кандидатстване за работа да представяте само следните лични данни: имена, е-мейл адрес и телефон. Тези данни са необходими за осъществяване на контакт с Вас, както и евентуално във връзка с подготовка на проект на трудов договор, предлагане на оферта и други подобни преддоговорни отношения. Уведомяваме Ви, че всеки носител на непотребни лични данни ще се третира по начин, че те да не могат да се обработват непозволено.

 

X