SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Екип

Национален ръководен екип

Национален ръководен екип

Валерия Георгиева

Национален изпълнителен директор
София

Управлява изработването и изпълнението на цялостната стратегия на Сдружението. Ръководи Националния ръководен екип, отговарящ за оперативното управление на всички процеси в Сдружението и гарантира практическата реализация на организационната визия, мисия и стратегически цели.
X