SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Екип

Управителен съвет

Управителен съвет

„Управителен орган на Сдружението е Управителният съвет. Той се състои от 7 (седем) члена, като двама от тях са представители на международната организация SOS Детски селища.

Управителният съвет се избира за срок от три години от Общото събрание и се отчита пред него.

Членовете на Управителния съвет изпълняват своите функции на обществени начала и не получават възнаграждение за това.“

Устав на Сдружение SOS Детски селища България, чл. 17