Сдружение SOS Детски селища България е регистрирано в Софийски градски съд като българско юридическо лице с нестопанска цел, действащо в обществена полза.

Редовен член е на международната организация за социално развитие SOS Children’s Villages International, обединяваща самостоятелни национални SOS асоциации в 132 страни по света.