za site

28/07/2015 – В Центъра за обществена подкрепа в Габрово на организирана поредна групова работа за родители по проект „Подай ръка-мобилни екипи за подкрепа на деца и семейства в общността“ в разгара на горещите летни дни се дискутираха горещи теми – ревност, насилие, проституция!

Родителският тренинг започна с представяне на участниците и въвеждане в какви семейства са израснали участниците и има ли прилика със семействата, които самите те са изградили.

Две от майките споделиха със съжаление, че припознават в собствените си семейства модела на семействата, в които те са израснали. Друга участничка в груповата работа коментира, че е израснала в многодетно семейство, в което децата са от различни мъже и майката като глава на семейството често е отсъствала, за да работи, но в същото време тя се стреми да създаде семейство различно от това, в което е израснала.

Участничките изразиха надежда относно бъдещето на техните деца и силното им желание те да са обичани и ценени от семейните им партньори. Организирайки тренинга, мобилният екип имаше за цел да повиши информираността и чувствителността на самите жени, че освен много задължения имат и права. Попадайки в различни житейски ситуации, всяка от участничките се бе сблъсквала с чувства на ревност от страна на своите партньори. Една от жените сподели за момент в живота й, в който е било накърнено личното й достойнството – била е склонявана от тогавашния й партньор към проституция. Създаде се интересна дискусия до колко жените са склонни да търпят и премълчават насилието, оказвано им от семейния партньор. Обсъдени бяха правата на жените и към кого могат да се обърнат за защита. Всеки от участниците имаше желание и нужда да говори, почувстваха се значими и тази среща им донесе удовлетворение, защото това са малкото срещи, в който акцентът бе поставен върху самите преживявания и емоции на майките като личности, а не само като родители.

Публикувано в: Новини