579980629

04/05/2016 – На 10 май в хотел „София Балкан“ ще се проведе конференция по повод успешното приключване на проект „Подай ръка – Мобилни екипи за подкрепа на деца и семейства в общността“, организирана от Сдружение SOS Детски селища България с подкрепата на Българо-швейцарска програма за сътрудничество. В конференцията ще вземат участие специалисти по закрила на детето и професионалисти, работещи с деца и семейства в риск. Целта на конференцията е да представи резултати от проекта и да предложи стандарт за мобилна социална услуга и методика за работа, които ще се разпространяват до други организации – доставчици на социални услуги. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Общата цел на проект “Подай ръка – Мобилни екипи за подкрепа на деца и семейства в общността” е развиване капацитета на общността и укрепване на капацитета на SOS Детски селища България за предоставяне на качествени социални услуги на територията на осем общини в България, с фокус към малките населени места. Проектни дейности бяха реализирани в общините: Столична, Радомир, Земен, Ковачевци, Велико Търново, Горна Оряховица, Габрово и Трявна. За целите на проекта бяха изградени и обучени четири мобилни екипа, които предоставяха гъвкави мобилни социални услуги за деца и семейства в риск, с възможност за ранна интервенция. Създадена бе и мрежа от доброволци. Те поставяха детето в центъра, отговаряха в най-висока степен на неговите потребности, ангажираха неговата активност и съдействаха за предотвратяване на социалната изолация и загубата на независимост.

Резултати:

779 деца са подкрепени

531 семейства  са подпомогнати за подобряване на родителските им умения, за създаване на благоприятна семейна среда с цел да се избегне риск от изоставяне и неглижиране.

2731 социално-психологически консултации на родители и деца от специалисти – психолог, логопед, социален работник и педагог са предоставени за 3 години работа на мобилните екипи.

Мобилните екипи направиха 1824 срещи в домовете на семейства в риск да изоставят децата си, в които участваха и доброволци от общността.

190 направления от отдел „Закрила на детето“ за социални услуги бяха направени към мобилните екипи.

В 60 групи родителите се учиха, споделяха и дискутираха как да осигурят потребностите на децата си и да осигурят по най-добрия начин тяхното развитие.

За децата бяха организирани и проведени 70 групови занимания, в които чрез игри усвояваха умения за общуване, запознаваха се с правата си и отговорностите си, учеха се как да се предпазват от опасности и към кого да се обръщат за помощ.

Мобилните екипи използваха оптимално ресурсите на местните общности и привлякоха 24 доброволци да се включат в груповата работа с деца и в домашните посещения в семействата, сътрудничиха си с местните училища, детски градини и читалища и ги включиха в детските празници, груповата работа с деца и родители и провеждане на информационни срещи за проекта сред местната общност.

В резултат от работа на мобилните екипи в 95% от случаите семействата са подобрили грижата за децата си и е предотвратена раздялата на деца и родители.

„Живяхме с тревогите, притесненията, радостите и хубавите емоции на нашите прекрасни малки малчугани, част от проект „Подай ръка – Мобилни екипи за подкрепа на деца и семейства в общността“, споделя Диляна Димитрова, социален работник от мобилния екип към Центъра ни за обществена подкрепа в Перник.

Работата по проекта беше в съответствие с националната политика за развитие на социални услуги в общността и намаляване институционалната грижа. Продължителността на проекта беше 34 месеца, от септември 2013 г. до май 2016 г.

Публикувано в: Новини