DSC_8347_site

05/02/2016 – Проектът „Заведи ме на училище“, с който кандидатствахме миналата година за включване в дарителската платформа на Райфайзенбанк, визира сериозен проблем, какъвто е отпадането на деца от училище поради бедност. Липсата на доходи и невъзможността да се осигури физическото оцеляване на семейството поставят образованието и социалното развитие на децата на заден план.

С реализирането на този проект ще подкрепим социализацията и образованието на 100 деца в училищна и предучилищна възраст (6 – 16/18 години) в градовете София, Перник, Велико Търново и Габрово.

Надяваме се чрез проекта да намалим броя на децата, които не посещават училище или никога не са били записвани в училище и да повишим мотивацията на децата за посещение на училище и включването им в училищни и извънкласни дейности.

С дарените средства ще осигурим:
– транспорт на деца, които не живеят в близост до училище;
– храна на децата по време на училище;
– посещение на занималня за деца в начален клас на обучение;
– допълнителни уроци на деца, които имат изоставане в учебния материал;
– допълнителни уроци и/или курс по интереси за деца (езиков, компютърен, спорт, музика);
– участие на деца в неравностойно социално положение заедно с децата от класа в организираните от училище мероприятия – театър, кино, изложби, екскурзии, зелено училище, детски лагер и др.;
– учебни пособия и помагала, необходими за училище;

Благодарим на служителите и ръководството на Райфайзенбанк България

Публикувано в: Новини