Archivnummer: DB345

22/06/2015 – Компанията е дългогодишен партньор на SOS Детски селища, а през май миналата година Шенкер ЕООД пое траен ангажимент да се грижи за семейството на мама Пепи от SOS Детско селище Дрен. В SOS приемното семейство растат 4 деца, лишени от подкрепата на родителите си.

Благодарение на своята подкрепа, Шенкер ЕООД се стреми да даде принос към предоставянето на условия за по-добър живот, качествено образование и пълноценно развитие на децата, лишени от родителски грижи.

В допълнение към това компанията се ангажира и в подкрепа на младите хора, които търсят първата си работа и по-нататъшно реализиране в живота.

Вече повече от 20 години Шенкер ЕООД е един от лидерите в транспорта и логистиката на българския пазар и следва дългосрочна стратегия за развитие на корпоративна  социална култура и обществено отговорно поведение.

Публикувано в: Новини