20120105_Perfect

ПЕРФЕКТ Офис (www.perfectbg.net) започна благотворителна кампания, наречена „Всеки ден заедно на училище“, чиято цел е покриване на разходите по образование на децата, лишени от родителска грижа, за които SOS Детски селища България се грижи. Кампанията е за период от два месеца – 01/01/2012 – 29/02/2012, през които ПЕРФЕКТ ще дарява 2% от стойността на всяка направена заявка в полза на Сдружението.

SOS Детски селища България се грижи за над 750 деца, лишени от родителска грижа, или деца в риск да загубят подкрепата на родителите си. В началото на тази учебна година около 500 от тях посещават основно или средно училище, в това число са и 50 първокласника.
Всеки ученик се нуждае от учебни пособия и материали. Подготовката за училище е един значителен разход, с който семействата се сблъскват не само в началото на учебната година – училищни артикули се набавят в продължение на целия учебен процес.

С тази кампания ПЕРФЕКТ цели да обърне вниманието на клиентите си към образованието на децата и да осигури нужната подкрепа за покриване на училищни разходи на онези от тях, които са намерили свой дом и семейство в SOS Детски селища България.

Публикувано в: Новини