20160420_152540_site

22/04/2016 – На 20 април в град Земен екипът на Центъра ни за обществена подкрепа в Радомир организира групова работа за деца по повод края на проекта „Подай ръка-мобилни екипи за подкрепа на деца и семейства в общността“.

Целта на екипа бе да разбере как се чувстваха децата и родителите им, докато се изпълняваше проектът, какво научиха и какво промениха в живота си. В рамките на последната им среща семействата боядисваха яйца, разговаряха за семейните традиции, Великденските празници и нещата, които ще запомнят от всяко съвместно занимание с мобилния екип от Центъра ни за обществена подкрепа в Радомир. В края на груповата работа с гласуване беше определено и най-красиво изписаното яйце. Раздялата беше съпроводена от малко тъга, сълзи в очите и искрени благодарности за оказаната подкрепа и присъствие в живота им.

„Живяхме с тревогите, притесненията, радостите и хубавите емоции на нашите прекрасни малки малчугани, част от проект „Подай ръка – мобилни екипи за подкрепа на деца и семейства в общността“, споделя Диляна Димитрова, социален работник в Центъра за обществена подкрепа в Радомир.

Проектът „Подай ръка – мобилни екипи за подкрепа на деца и семейства в общността“ стартира на 01.09.2013 г. и се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Целта на проекта бе да развие капацитета на общността и да укрепи капацитета на Сдружение SOS Детски селища България за предоставяне на качествени социални услуги в общността, с фокус към малките населени места. Бяха реализирани проектни дейности на територията на осем общини от страната: Столична, Радомир, Земен, Ковачевци, Велико Търново, Горна Оряховица, Габрово и Трявна.

За целта бяха изградени и обучени  четири Мобилни екипа, които  предоставяха гъвкави мобилни социални услуги за деца и семейства в риск, с възможност за ранна  интервенция. Те поставяха детето в центъра, отговаряха в най-висока степен на неговите потребности, ангажираха неговата активност и съдействаха за предотвратяване на социалната изолация и загубата на независимост.

Работата по проекта беше в съответствие с националната политика  за развитие на социални услуги в общността и намаляване институционалната грижа.

Публикувано в: Новини