2017-izberi-za-da-pomognesh_site

07/02/2017 – Проектът „Общувам и играя без агресия“, с който кандидатствахме миналата година в дарителската платформа на Райфайзенбанк, адресира сериозен проблем – социалното включване на деца в неравностойно положение, които срещат затруднения в общуването и прилагат агресивни модели на поведение.

С реализирането на този проект ще се постараем да ограничим проявата на детска агресия, ще дадем отговори на тревожните въпроси за произхода, същността и начините за преодоляване на този плашещ феномен. Ще се опитаме да изградим нагласи против агресивното общуване в училище и в семейството. Ще стопираме агресията, като предложим нейна алтернатива.

С дарените средства – 7 278 лева ще създадем модел за социално включване на деца с агресивно поведение. Проектът включва три направления на работа в две общини – Велико Търново и Габрово. В рамките на проекта ще проведем:

– индивидуална психологическа и психо-социална работа с деца с проблемно поведение, реализирана от специалисти на SOS Детски селища България;

– групови тренинги  с деца в училищна възраст 7-13 години. Пряката работа с децата ще е насочена към подобряване на уменията за общуване и към развиване на умения за решаване на конфликти по адекватен начин. Работата ще бъде съобразена с нуждите на децата-участници и ще се използват интерактивни техники и неформално обучение.

В рамките на 60 обучителни сесии ще бъдат обхванати всички деца, включени в проекта. Ще бъдат организирани четири еднодневни приключенски лагера „Общувам и играя без агресия“ със съвместни състезателни игри, базирани на учене през преживяване, фокусиращи вниманието върху неагресивната комуникация като модел на поведение.

За осемте години, през които се провежда, „Избери, за да помогнеш“ е подкрепила 211 значими проекти в четири основни направления – Здравеопазване, Социална сфера, Опазване на околната среда, Култура и образование с общо 2 493 727 лв.

Публикувано в: Новини